Mức lương tối thiểu vùng có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động làm việc tại vùng đến nên được được rất nhiều người quan tâm. Sau đây là những cập nhật mới nhất về mức lương tối thiểu vùng.

>>> Xem thêm: Những giấy tờ nào được phép thực hiện thủ tục công chứng online

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2018-2023

Năm 2023

Llương tối thiểu vùng năm 2023 hiện được ghi nhận tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP với số tiền cụ thể như sau:

VùngMức lương tối thiểu tháng (đồng/tháng) Lương tối thiểu giờ (đồng/giờ)
Vùng I4.680.00022.500
Vùng II4.160.00020.000
Vùng III3.640.00017.500
Vùng IV3.250.00015.600

Mức lương vùng nói trên được giữ nguyên theo lương tối thiểu vùng áp dụng thời điểm nửa cuối năm 2022.

Năm 2022

Năm 2022 là một năm khá đặc biệt khi có đến hai bảng lương tối thiểu vùng. Một bảng lương tối thiểu vùng áp dụng đến từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022 và một bảng lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/7/2022 đến hết 31/12/2022.

Cụ thể như sau:* Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022: Áp dụng Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

– Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng

– Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng

– Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng

– Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng* Từ ngày 01/7/2022 đến hết 31/12/2022: Áp dụng Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

– Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng

– Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng

– Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng

– Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng

Năm 2021

Điều 96 và Điều 103 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019 cùng đề cập đến nội dung sau: “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ”.

Theo đó, lương tối thiểu vùng năm 2021 vẫn sẽ tiếp tục thực hiện như bảng lương tối thiểu vùng năm 2020 được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). Sau đây là mức lương tố thiểu vùng áp dụng trong năm 2021:

VùngBảng lương tối thiểu vùng năm 2021
Vùng I4.420.000 đồng/tháng
Vùng II3.920.000 đồng/tháng
Vùng III3.430.000 đồng/tháng
Vùng IV3.070.000 đồng/tháng

Lý giải cho việc không tăng lương tối thiểu vùng là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều bị đình trệ, nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Chính phủ cần dành nguồn lực tài chính để phục hồi các hoạt động đời sống.

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2018-2023

Năm 2020

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) như sau:

VùngMức lương tối thiểu vùng năm 2020
Vùng I4.420.000 đồng/tháng
Vùng II3.920.000 đồng/tháng
Vùng III3.430.000 đồng/tháng
Vùng IV3.070.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng nhẹ với mức tăng trung bình khoảng 5,5% so với lương tối thiểu vùng năm 2019.

Xem thêm:  Có được đánh máy sẵn di chúc trước khi công chứng không?

>>> Xem thêm: Những trường hợp nào phải khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật?

Năm 2019

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) như sau:

VùngBảng lương tối thiểu vùng năm 2019
Vùng I4.180.000 đồng/tháng
Vùng II3.710.000 đồng/tháng
Vùng III3.250.000 đồng/tháng
Vùng IV2.920.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng trung bình khoảng 5,3% so với lương tối thiểu vùng năm 2018.

Năm 2018

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) như sau:

VùngBảng lương tối thiểu vùng năm 2018
Vùng I3.980.000 đồng/tháng
Vùng II3.530.000 đồng/tháng
Vùng III3.090.000 đồng/tháng
Vùng IV2.760.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng trung bình khoảng 6,5% so với lương tối thiểu vùng năm 2017.

2. Từ năm 2010-2017

Năm 2017

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) như sau:

VùngBảng lương tối thiểu vùng năm 2017
Vùng I3.750.000 đồng/tháng
Vùng II3.320.000 đồng/tháng
Vùng III2.900.000 đồng/tháng
Vùng IV2.580.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng trung bình khoảng 7,3% so với lương tối thiểu vùng năm 2016.

Năm 2016

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) như sau:

VùngBảng lương tối thiểu vùng năm 2016
Vùng I3.500.000 đồng/tháng
Vùng II3.100.000 đồng/tháng
Vùng III2.700.000 đồng/tháng
Vùng IV2.400.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng khá cao khoảng 12,4% so với lương tối thiểu vùng năm 2015. 

Năm 2015

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) như sau:

VùngBảng lương tối thiểu vùng năm 2015
Vùng I3.100.000 đồng/tháng
Vùng II2.750.000 đồng/tháng
Vùng III2.400.000 đồng/tháng
Vùng IV2.150.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2015 tăng khá cao khoảng 14,2% so với lương tối thiểu vùng năm 2014. 

>>> Xem thêm: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ở đâu thì uy tín và giá hợp lí tại Hà Nội ?

Năm 2014

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) như sau:

VùngBảng lương tối thiểu vùng năm 2014
Vùng I2.700.000 đồng/tháng
Vùng II2.400.000 đồng/tháng
Vùng III2.100.000 đồng/tháng
Vùng IV1.900.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2014 tăng khá cao khoảng 15,3% so với lương tối thiểu vùng năm 2013.

Năm 2013

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013) như sau:

VùngBảng lương tối thiểu vùng năm 2013
Vùng I2.350.000 đồng/tháng
Vùng II2.100.000 đồng/tháng
Vùng III1.800.000 đồng/tháng
Vùng IV1.650.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2013 tăng khá cao khoảng 17,4% so với lương tối thiểu vùng năm 2012.

Năm 2012

Theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012) như sau:

VùngBảng lương tối thiểu vùng năm 2012
Vùng I2.000.000 đồng/tháng
Vùng II1.780.000 đồng/tháng
Vùng III1.550.000 đồng/tháng
Vùng IV1.400.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2012 tăng cao lên đến khoảng 53,2% so với lương tối thiểu vùng năm 2011.

Xem thêm:  Phân biệt báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ

Năm 2011

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) như sau:

VùngMức lương tối thiểu vùng năm 2011
Vùng I1.350.000 đồng/tháng
Vùng II1.200.000 đồng/tháng
Vùng III1.050.000 đồng/tháng
Vùng IV830.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2011 tăng cao lên đến khoảng 30,1% so với lương tối thiểu vùng năm 2010.

Năm 2010

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 97/2009/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010) như sau:

VùngBảng lương tối thiểu vùng năm 2010
Vùng I980.000 đồng/tháng
Vùng II880.000 đồng/tháng
Vùng III810.000 đồng/tháng
Vùng IV730.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2010 tăng khá cao khoảng 16,5% so với lương tối thiểu vùng năm 2009.

Mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 167/2007/NĐ-CP này được bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2008.

Do đó, từ năm 2007 trở về trước, Chính phủ chưa ấn định mức lương tối thiểu vùng cụ thể.

2. Từ năm 2010-2017

* Lương tối thiểu vùng là gì? 

Hiện nay, Bộ luật Lao động năm 2019 chỉ đưa ra định nghĩa về mức lương tối thiểu. Mức lương này đang được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Như vậy, có thể hiểu, lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của vùng đó.

Llương tối thiểu vùng được áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.Trên đây là cập nhật của LuatVietnam về mức lương tối thiểu vùng.

ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng nhanh chóng chưa đến 1 nốt nhạc ngay tại nhầ

>>> Cộng tác viên dịch thuật là gì? Làm những công việc như thế nào?

>>> Quy trình thủ tục công chứng mua bán nhà đất và hồ sơ cần phải chuẩn bị?

>>>Phí công chứng sơ yếu lí lịch khi đi xin việc hết bao tiền?

>>> Tai nạn lao động chết người, người thân được hưởng quyền lợi gì?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *