Trong trường hợp Sổ đỏ bị cấp sai, phổ biến là mọi người thường nghĩ rằng chỉ cần nộp lại để điều chỉnh thông tin. Tuy nhiên, nếu Sổ đỏ được cấp không đúng mục đích sử dụng đất hoặc không chính xác về diện tích, có khả năng sẽ phải đối mặt với quá trình thu hồi. Vậy khi nào thì đính chính sổ đỏ, khi nào thì thu hồi sổ đỏ?

1. Đính chính sổ đỏ hay thu hồi sổ đỏ bị cấp sai?

Để có câu trả lời chính xác về quá trình Nhà nước thu hồi hoặc điều chỉnh thông tin khi Sổ đỏ (Giấy chứng nhận) bị cấp sai, cần phải hiểu rõ về các quy định về việc khi nào có thể điều chỉnh thông tin và khi nào có thể xảy ra quá trình thu hồi Giấy chứng nhận đã được cấp

1.1. Những trường hợp đính chính sổ đỏ

Điều 106, Khoản 1 của Luật Đất đai 2013 quy định rằng cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải chịu trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp trong những trường hợp sau đây:

  • Nếu có sai sót trong thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.
  • Nếu có sai sót trong thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, sẽ tiến hành đính chính sổ đỏ bị cấp sai trong các trường hợp trên.

1.2. Những trường hợp thu hồi sổ đỏ

Khoản 2 của Điều 106 trong Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 6 của Điều 87 trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

>>> Xem thêm: [Mới nhất 2024] Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền và các hồ sơ cần chuẩn bị.

  • Nhà nước có thể thu hồi toàn bộ diện tích đất được ghi trong Giấy chứng nhận đã cấp.
  • Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.
  • Người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký thực hiện biến động đất đai hoặc tài sản gắn liền với đất mà cần phải cấp Giấy chứng nhận mới.
  • Giấy chứng nhận đã cấp sẽ bị thu hồi nếu không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng thời hạn sử dụng đất, không đúng nguồn gốc sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai. Điều này không áp dụng trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chuyển quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.
  • Giấy chứng nhận cũng sẽ bị thu hồi theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã được thi hành, trừ 04 trường hợp nêu trên.

Như vậy, tùy thuộc vào từng trường hợp Giấy chứng nhận bị cấp sai mà sẽ bị thu hồi hoặc đính chính thông tin.

>>> Xem thêm: Cộng tác viên là gì? Pháp luật lao động hiện nay có điều chỉnh các quyền và lợi ích của cộng tác viên không?

Ví dụ: Nếu có sai sót về thông tin như sai số Căn cước công dân thì thực hiện đính chính; nếu cấp không đúng diện tích, không đúng mục đích sử dụng đất thì sẽ bị thu hồi.

Xem thêm:  Mua chung cư bằng hợp đồng ủy quyền được không?

2. Thủ tục đính chính sổ đỏ

Nếu Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính. Riêng trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận phát hiện sai sót thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đính chính nhưng nên thực hiện.

2. Thủ tục đính chính sổ đỏ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận như sau:

– Bản gốc Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng đã cấp).

– Đơn đề nghị đính chính thông tin Giấy chứng nhận (chỉ phải nộp đơn nếu sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Thực hiện việc đính chính thông tin

Thông tin đính chính được thể hiện tại cột “Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý” của Giấy chứng nhận với thông tin như sau: “Nội dung… (ghi nội dung có sai sót) có sai sót, được đính chính lại là… (ghi thông tin được sửa chữa lại) theo biên bản kiểm tra ngày… của…”.

Bước 4: Trả kết quả

Thời gian thực hiện: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày làm việc đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Lưu ý: Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu cũ – mẫu không có tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận theo mẫu mới thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận theo mẫu mới.

3. Thủ tục thu hồi sổ đỏ

Căn cứ Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 26 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì:

– Người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

– Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, ai cũng có thể áp dụng.

Trường hợp 2: Nhà nước thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai thì:

– Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước, trừ trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

Xem thêm:  Những rủi ro mua bán đất chưa có sổ đỏ

– Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trường hợp 3: Khi cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận theo mẫu mới thì người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động.

Trường hợp 4: Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013

Trên đây là quy định về cách xử lý khi Sổ đỏ bị cấp sai. 

Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM CÁC TỪ KHÓA:

>>> Tìm hiểu về cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất của cá nhân, tổ chức.

>>> Muốn tìm đối tác hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn tại trung tâm thành phố Hà Nội lâu dài thì liên hệ ở đâu?

>>> Dịch thuật đa ngôn ngữ lấy ngay tại nội thành Hà Nội với giá cả phải chăng, đảm bảo về chất lượng và thời gian nhanh chóng.

>>> Bảng đánh giá chất lượng dịch vụ của các văn phòng công chứng tại Hà Nội trong năm 2023

>>> Các văn phòng công chứng thực hiện công chứng di chúc tại nhà có thu thêm phí di chuyển không?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *